Skoči do sadržaja

geoclass?

O site-u

“geoclass”  je edukacijski blog koji se bavi temama vezanim za planet Zemlju. Sve teme kojima će se baviti ovaj blog su na neki način bitne. Međutim, trudiću se pisati kako o znanstveno-popularnim temama, tako i o nešto “uže-stručnim” problemima namjenjenih onima koji su u struci, studentima geologije (i sličnih disciplina), kao i onima koji to hoće postati. Ali, bilo koju temu da obrađujem, o svakom problemu ću pisati na način na članak bude razumljiv svima koji su zainteresirani za ovu problematiku i koji su voljni čitati ovaj blog. Ukratko, kao što bombastično stoji u hederu bloga: “o geologiji kratko i jasno!” 🙂

O tebi

Učestvuj i ti u stvaranju i razvijanju ovog sajta!

Ovaj site je zamišljen kao potpuno interaktivan! Naime, pored klasičnog vida interakcije kroz komentare članaka, svi zainteresirani su pozvani da pišu za ovaj blog. Naime, ako imate neki članak, iskustvo sa terena, dobre fotografije, staru geologšku kartu, report sa neke konferencije, bilo što zanimljivo – javite se!

%d blogeri kao ovaj: